W normalnie funkcjonującej gospodarce nie ma w ogóle bądź stanowią znikomy promil spółki lub firmy będące własnością Skarbu Państwa bądź stanowiących majątek poszczególnych jednostek budżetowych. Powinny pojawiać się jedynie tam, gdzie firmy prywatne nie są w stanie zaspokoić niezbędnych usług dla ludności. Czy zakłady pogrzebowe świadczą jedną z takich usług? Czy konieczna jest interwencja sektora publicznego?

MPGK w Stargardzie

Pod koniec ubiegłego roku świadczenie usług pogrzebowych zakończyła firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie. Jak tłumaczą przedstawiciele spółki, firma zdecydowała się na ten krok, ze względu na dużą konkurencję firm prywatnych oraz utratę klientów. Ponadto, MPGK może realizować zadania powierzone przez miasto, bez konieczności stawania w przetargu, jedynie wtedy, gdy maksymalnie 10% przychodów pochodzi z działalności komercyjnej, jaką niewątpliwie stanowią usługi pogrzebowe. Przedsiębiorstwo zostawiło sobie administrację cmentarzami komunalnymi na terenie Stargardu. Lokalne media spekulują natomiast, iż decyzja MPGK może skutkować podwyżką cen za świadczenie usług pogrzebowych.

Moralnie Funeralnie

Mimo kilku wyroków Najwyżej Izby Kontroli, informujących, że usługi pogrzebowe powinny być realizowane przez prywatne firmy, wciąż istnieją firmy / spółki, których całkowitymi udziałowcami są konkretne jednostki budżetowe. Nie rozumiem, dlaczego na rynku, który nie potrzebuje w żaden sposób ingerencji państwa, wciąż istnieją firmy państwowe, tworząc tym samym sytuacje rodem z PRLu. Istnieje wiele przypadków, w których „państwowy” zakład pogrzebowy nie radzi sobie z konkurencją na rynku, prosząc miasto o dofinansowanie na inwestycje np. na nowy karawan. Inwestycje te, finansowane są nie w wyniku wysokiej efektywności i rentowności przedsiębiorstwa, lecz przekazania środków z naszych podatków. Dobrze, że tego typu firmy się zamykają, wierzę że częściej będę miał okazję przekazywać tak dobre informacje.